Tel: 053-2204444

ALGEMEEN
De op www.emondt.nl weergegeven informatie is slechts informatief bedoeld. Het is niet toegestaan de weergegeven informatie te gebruiken voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden. Emondt Koeltechniek BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.
De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Emondt Koeltechniek BV, zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

AANSPRAKELIJKHEID
Emondt Koeltechniek BV heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Emondt Koeltechniek BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Emondt Koeltechniek BV geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Emondt Koeltechniek BV of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

COPYRIGHT
Zonder toestemming van Emondt Koeltechniek BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Emondt Koeltechniek BV zal elke vorm van schade als gevolg van gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door Emondt Koeltechniek BV is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de betreffende informatie.

MERKEN
Alle merken op deze site mogen ten aanzien van woord, beeld, en/of vorm - voor zover niet anders aangegeven niet zonder schriftelijke toestemming van Emondt Koeltechniek BV gebruikt en/of toegepast worden.

  realisatie: Lucas IT B.V.