Tel: 053-2204444

 

 

Verbod op R22

Verbod op R22

Per 1 januari 2015 wordt het bijvullen van HCFK's verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw installatie. 

De feiten

Op zo'n 20-30 km hoogte beschermt de ozonlaag mens, dier en ecosysteem tegen schadelijke UV straling. Chloor- en fluorhoudende gassen (o.a. CFK's, HCFK's en halonen) breken de ozonlaag af en zorgen daarmee voor het zogenoemde 'gat' in de ozonlaag, met als gevolg dat de bescherming tegen UV-straling afneemt en de kans op huidkanker en oogaandoeningen toeneemt. Daarnaast zijn deze stoffen ook hele sterke broeikasgassen, veel sterker dan CO, waarmee zij ook bijdragen aan klimaatverandering.

Verbod HFCK koudemiddelen (o.a. R22) 

Sinds 1987 zijn daarom onder het Montreal Protocol internationale afspraken gemaakt om het gebruik van deze schadelijke gassen stap voor stap aanzienlijk terug te dringen. Nu nadert ook het moment waarop het gebruik van HCFK's verboden wordt (R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409.

Wat heeft dit allemaal met u te maken?

Als uw bedrijf nog één of meerdere koeltechnische installaties in gebruik heeft met bovengenoemde koudemiddel wordt de bedrijfszekerheid van uw installatie sterk verminderd. Bij een eventuele lekkage of onderhoud mag de installatie na 1 januari 2015 niet worden bijgevuld, wat - bij gebrek aan een geschikt vervangend koudemiddel - gevolgen kan hebben voor de efficiente van de installatie, of eventueel de continuiteit van de klimaatbeheersing, koeling- of productieproces. 

Noodzaak tot actie

*
Controleer nu of uw installatie R22 bevat: u kunt dit vinden op de kenplaat die vaak op het buitendeel van de installatie is aangebracht of in het logboek.
* Indien u nog een installatie in bedrijf heeft die R22 bevat overleg met ons of ombouw mogelijk is of dat de installatie vervangen moet worden.
* De volgende zaken zijn hierbij van belang:
- Om wat voor installatie gaat het decentrale of centrale installatie?
- Is de koelcapaciteit goed afgestemd op de noodzakelijke koelbehoefte?

- Van wat voor materiaal is het leidingwerk (staal/koper)?
- In geval van ombouw: voldoet de installatie nog aan het Warenwetbesluit Drukapparatuur (PED)?
- Hoelang is er geen koeling vereist, voor hoelang mag de installatie uit?
Aan de hand van deze informatie kunnen wij een maakwerkaanbieding doen. Zo is het soms niet nodig het leidingwerk te vervangen.
Wacht niet tot na 1 januari 2015, beslis en handel nu en voorkom uitval en onverwachte kosten in 2015!
 

Indien u meer informatie wilt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen onder telefoonnummer 053-4314466.