Tel: 053-2204444

Tuinte Hengevelde

De Tuinte groep is een familiebedrijf en bestaat sinds 1964. Tuinte levert het ontwerp en de bouw van machines op maat tot aan technologisch hoogwaardige toelevering. Ook onderhoud en revisie worden in één hand gehouden. Door gestage groei binnen de Tuinte Groep werd het noodzakelijk om extra ruimte te creëren, gelijktijdig heeft het pand een grondige metamorfose ondergaan. De kantine is vergroot en compleet vernieuwd, het vloeroppervlak van de engineeringafdeling is met 40% vergroot. Ook is de bovenverdieping opnieuw ingericht.

Emondt Multiclima heeft het gehele kantoorgebouw voorzien van een diverse klimaatbeheersing installaties. In het bestek was door de firma Tuinte gevraagd om een klimaatsysteem VRF van Mitsubishi, Stork Ventilatie en CV vloerverwarming (in samenwerking met de firma Semmekrot).

Klimaat:
Het geleverde City Multi VRF systeem is een compleet klimaatsysteem voor koelen en verwarmen. Het geleverde VRF systeem bestaat uit 2 buitenunits en meerdere binnendelen. Met het City Multi VRF systeem wordt een hoge kwaliteitsinstallatie met een hoog comfort met een individuele regelbaarheid gerealiseerd, maar met een laag energieverbruik.  Alle binnendelen zijn uitgevoerd met een elektronisch expansieventiel. Hierdoor kan elke binnenunit op basis van het verschil individueel per ruimte geregeld worden.

Met het R2 systeem van Mitsubishi Electric is volledige onafhankelijkheid in koelen van een ruimte mogelijk, terwijl een tweede ruimte met hetzelfde systeem wordt verwarmd. Bij koeling wordt feitelijk wamte uit de ruimte onttrokken. Het R2-systeem brengt deze geabsorbeerde warmte naar een verdeelbox. In de BC Controller kan deze warmte vervolgens worden afgestaan aan een ruimte die om verwarming vraagt.  De te koelen ruimten genereren dus de warmte voor de te verwarmen ruimten en andersom.  Deze mogelijkheid tot warmte terugwinning kan leiden tot forse energiebesparingen. Het R2 systeem is dan ook uitermate geschikt om als hoofdverwarming te dienen. Bij een R2 systeem is dus slechts 1 binnenunit per ruimte benodigd om te voorzien in de vraag naar koeling, ontvochtiging en recirculatie en verwarming, 100 % regelbaar.  Energiezuinige en duurzame investeringen zoals warmtepompen van Mitsubishi Electric kunnen in aanmerking komen voor een subsidieregeling fonform de Energie Investering Aftrek regeling (E.I.A.).

Ventilatie:
Een aangenaam werkklimaat is niet alleen afhankelijk van een juist geselecteerd klimaatsysteem. Lucht in een afgesloten ruimte raakt snel verontreinigd door CO2, stof, pollen etc. De Lossnay Warmteterugwinningunit van Mitsubishi Electric biedt hierbij de juiste oplossing. De unit brengt in de werkruimten bij Tuinte verse lucht en voert gelijktijdig de vervuilde binnenlucht af. Door uitwisseling van temperatuur en vocht wordt de belasting van het klimaatsysteem aanzienlijk verminderd.

De vloerverwarming is in goede samenwerking met de Firma Semmekrot Installatie geleverd.