Tel: 053-2204444
jl1 jl2
jl3 jl4
jl5

De Jong en Laan Rijssen

Emondt Multiclima leverde en monteerde de klimaatbeheersing installaties, t.w. een Mitsubishi Electric airconditiong systeem en ventilatie middels WTW unit type Systemair, ten behoeve van de Jong en Laan te Rijssen.  
Tevens werd de bestaande installatie (R22 rooftop) gedemonteerd en afgevoerd volgens de huidig geldende F-gassen regelementen. Alle elektra werkzaamheden (binnendelen, naverwarmer, WTW en buitendeel) werden door Emondt Mulclima uitgevoerd. 
Ook zorgde Emondt voor het luchtzijdig inregelen, inclusief rapport.

Op het dak van de 1de verdieping leverde Emondt Multiclima een LBK voorzien van WTW, bypass en elektrische  naverwarmingsbatterij merk Systemair. Deze LBK zorgt voor de benodigde toevoer van verse lucht en afvoer van aanwezige lucht in ruimtes op de begane grond en 1ste verdieping.